Pidämme Raamattua ylimpänä auktoriteettinamme.
Uskomme Jumalan kaikkivaltiuteen ja oikeudenmukaisuuteen,
Jeesuksen sovitustyöhön ja Pyhän Hengen uudeksi luovaan voimaan.
Viestitämme evankeliumia, Jumalan hyvää uutista, eri tavoilla.
Haluamme toteuttaa kristillistä uskoa käytännön elämässä.
Pidämme huolta jäsenistämme hengellisesti ja aineellisesti.

Edistämme jäsentemme persoonallisuuden eheytymistä ja kasvua.