Kolmivuotiaista lapsista kouluikäisiin suunnattu pyhäkoulu toimii sunnuntaina jumalanpalveluksen yhteydessä noin kaksi kertaa kuukaudessa (kts. ohjelma).

Suosittelemme huoltajan osallistumista silloin, kun pyhäkoululainen on alle kouluikäinen.
Pyhäkoulutunnin rungon muodostavat kuvien, nukketeatterin tai draaman avulla kerrotut raamatun kertomukset tai opetukset.
Opetuksessa pyritään huomioimaan kulloinkin paikalla olevien lasten ikä.
Lisäksi laulamme ja leikimme ja joka kerta askartelemme.
Pyhäkoululaisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiintymistilaisuuksia seurakuntamme joulu- ja muissa juhlissa sekä ajoittain aikuisten tilaisuuksissa.

Pyhäkoulu voi olla myös osa aikuisille suunnattua kokoustilaisuutta.
Siitä ilmoitetaan tilaisuuden alussa. Ohjelmaosuuden jälkeen lapset siirtyvät lastenhuoneeseen jatkamaan omaa osuuttaan esimerkiksi ohjatun askartelun tai pelien parissa.